Naturreservat

Här listas alla naturreservat i Bengtsfors kommun, klickar ni på länken kommer ni till länsstyrelsens hemsida där ni kan läsa mer om varje reservat och hitta vägbeskrivningar och kartor.

Baldersnäs i Dals Långed. Här finns många olika sorters inplanterade träd vid Laxsjöns strand, vackra grönområden och en herrgård. Välbesökt utflyktsområde för alla.

Buterud ligger på gränsen mellan Mellerud och Bengtsfors kommun. Här finns ovanligt mycket idegran, fina utsikter och många intressanta fågelarter.

Danshöjden norr om Bengtsfors är ett litet reservat men med flera olika naturtyper; barrskog, lövskog och lövsumpskog bland annat. Här kan du hitta gräddticka, ullticka och loppstarr om du har tur.

Getebuberget ligger norr om Laxarby och består av två åsar. I branterna är luftfuktigheten hög vilket gör att många olika sorters lavar och mossor trivs där. På vissa ställen är det väldigt brant och det kan vara svårt att ta sig framåt.

Höljerudsforsarna mellan Bengtsfors och Billingsfors är kända för de stora antalen strömstarar och öringar som brukar finnas där. I oktober-november 2014 ska vi dit och titta på öringarna som leker, kolla i kalendern här till höger för mer information.

Kölviken i kommunens norra del består till stora delar av gammal ”trollskog”.

Skarsdalen-Skarsdalsbergen vid Lelång finns imponerande branta berg, dalgångar med granskog och häftiga landskapsbilder. Titta gärna på foton från Skarsdalen i vårt bildgalleri.

Skärbo mellan Fengersfors och Laxsjön har en annorlunda berggrund av lerskiffer med kalk i. Ett lövängsliknande landskap med rik flora.

Steneby med spår från istiden. Här finns flertalet jättegrytor efter isens framfart.

Tisselskog har hällristningar efter jordbruksfolk som levde under bronsåldern. Det finns mycket kalk i marken här vilket bidrar till att det finns en något annorlunda flora med bland annat kungsmynta och sötvedel.

Torstjärnskogen består av gammal löv-och tallskog och har många arter som nästan bara finns i sådana här gamla skogar.

Ånäsebäcken är en bäckravin där man om våren kan hitta många blåsippor.

Öjemossen ett vackert våtmarksområde mellan Bengtsfors och Färgelanda kommuner.

Ösan ligger vid Laxsjön öster om Billingsfors. Här finns många äldre lövträd och en rik flora.

 

 

All information på den här sidan är hämtad från Bengtsfors kommuns hemsida