Nytt naturreservat i Bengtsfors kommun!

Nu har äntligen beslutet gått igenom, vi har ett nytt naturreservat! I Svarttjärn, norr om Bengtsfors finns det lilla reservatet Danshöjden. Reservatet är på ungefär 9 hektar och består av en markerad dalgång utefter en skogsbäck och ett berg. Naturreservatet Danshöjden sträcker sig ned mot Svarttjärnet där bergryggen sluttar brant ned. Runt bäcken finns mest […]

Läs mer